Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Fysiikka » Magnetismi

Magnetismi

26.11.2007

Kun rautaesineen tuo magneetin lähelle, niistä avautuvat laajenevat energiakimput vuorovaikuttavat toistensa kanssa. Magneetista avautuvat energiakimput hidastavat rautaesineestä tulevia energiakimppuja ja rautaesineestä tulevat hidastavat magneetista tulevia energiakimppuja.

Näin niiden vauhti ei kiihdy. Kun magneetista tulevat energiakimput pääsevät rautaesineen sisään ja rautaesineestä tulevat magneetin sisään, saavat magneetin ja rautaesineen atomien ytimet ne itsensä kiertoradalle, niin että ne kierähtävät vajaan puolikierrosta ja sinkoutuvat siihen suuntaan josta olivat tulossa. Vauhti on kiihtynyt aivan kuten luotaimien vauhti kiihtyy planeetan ohituksen yhteydessä.

Nyt energiakimput ohjautuvat suoraan jonkun laajenevan atomin ytimeen ja räjähtävät siellä.

Tämän takia tunnemme miten magneetti ja rautaesine pyrkivät toisiaan kohti, kun ne vie tarpeeksi lähelle toisiaan.

Kahden magneetin hylkiminen voidaan selittää niin että magneetit saavat toistensa atomien ytimet räjähtämään energiaansa toisiaan kohti. Ehkäpä avautuvat energiakimput ohjautuvat suoraan vierellä olevan magneetin atomien ytimiin.


Ajatellaampa magneetin ja rauatesineen atomit galakseiksi.

Jos galaksin keskustaan tulee energiakeskittymä galaksin ulkopuolelta, tulee tähän energiakeskittymään paljon energiaa aaltoina galaksin ulkokehän tähdistä. Nyt nämä energia-aallot saavat tämän energiakeskittymän räjähtämään energiaansa pois päin galaksin keskustasta. Energiakeskittymän rata taipuu galaksin keskustan mukaisesti.

Energiakeskittymään tulee koko ajan energiakimppuja galaksin keskustasta. Nämä energiakimput ovat massiivisempia ja niillä on vähemmän ulkopintaa. Mitä kauemman aikaa energiakeskittymä on kuuman galaksin keskustan lähellä, sitä enemmän galaksin keskustasta tulevat massiiviset energiakimput alkavat vuorovaikuttamaan energiakeskittymän atomien ytimien kanssa.

Mitä tiheämpiä energia-aaltoja energiakeskittymän atomien ytimet avautuvat, sitä enemmän galaksin keskustasta tulevat energiakimput saavat itseensä osumia ja sitä enemmän ne räjähtävät energiaansa kohti energiakeskittymän atomien ytimiä ja sitä enemmän ne siirtävät liike-energiaansa energiakeskittymän atomien ytimiin.

Nyt energiakeskittymän vauhti alkaa kiihtyä ja se työntyy pois päin galaksin keskustasta nopeammin kuin galaksin keskustan "pinta". Mitä kauemmaksi galaksin keskustasta energiakeskittymä työntyy, sitä enemmän sen takana on tähtiä ja sitä enemmän sen vauhti kiihtyy pois päin galaksin keskustasta.

Näin voimme selittää ilman vetävää voimaa miten magneetista ja rautaesineestä tulevat energiakimput pyörähtävät magneetin ja rautaesineen sisällä atomin ytimen ympäri vajaan puoli kierrosta ja sinkoutuvat voimalla jonkun atomin ytimeen jossa ne räjähtävät ja siirtävät liike-energiansa siihen.Käännetty versio


Magnetismi

Magnetismikin voidaan selittää paineen vaihtelun avulla. Avainasemassa jälleen kerran avautuvat energia-aallot. Aaltojen erilliset kolmiulotteisesti laajenevat energiakimput ja se miten ne vuorovaikuttavat vastaan tulevien energia-aaltojen kanssa. Ja tietysti se, miten ne sen jälkeen vuorovaikuttavat kappaleen atomien ytimien kanssa. Eli miten paljon ne siirtävät liike-energiaansa kappaleisiin - tai miten vähän.

Vinhasti akselinsa ympäri pyörivillä hiukkasilla havaitaan magneettikenttä. Paras tapa havannoida vinhasti akselinsa ympäri pyörivää "hiukkasta", on havannoida galaksejamme. Tosin aika on sikäli suhteellista, että meidän näkökulmastamme katsottuna galaksit eivät pyöri vinhasti akselina ympäri.

Kun galaksia tarkastelee, huomaa että galaksin keskustan ympäri pyörii tähtiä. Tähdet avautuvat energia aaltoja joka suuntaan. Näin galaksin keskustasta ulospäin työntyvät tähdet, jotka syntyivät ulospäin avautuvista energia-aalloista, avautuvatkin itse energiaa takaisin kohti galaksin keskustaa.

Näin tähdet saavat toistensa liikeradan taipumaan pois päin galaksin keskustasta.

Tilanne on erilainen jos hiukkanen ei pyöri vinhasti akselinsa ympäri.Kun venytämme kuminauhaa, tunnemme venytyksen. Sormiemme välissä olevat kuminauhan atomit tönivät toisiaan kohti vähemmän tiheää aluetta. Kuminauhan sisällä olevat atomit ovat vähiten tiheästi siellä päin minne kuminauhan laajenevat atomit toisiaan tönivät.

Jännite säilyy koska työnnymme pois päin Maapallon keskustasta. Kätemme erkanevat samassa suhteessa kuin laajenevat. Kädet eivät loittone toisistaan suhteellisesti ottaen. Silti kuminauhan laajenevat atomit eivät ehdi töniä toisiaan kohti vähemmän tiheää aluetta niin nopeasti, että kuminauhasta häviäisi jännite.

Tunnemme miten rautaesine pyrkii kohti magneettia. Se ei perustu siihen että magneetilla olisi kyky vetää rautaesinettä puoleensa. Se perustuu paineen vaihteluun. Paineen vaihtelu perustuu siihen että atomien ytimet laajenevat, avautuen energia-aaltoja.

Avaruusaluksen ilman laajenevat molekyylit tönivät tosiaan kohti avaruuden tyhjyyttä jos aluksen ovi avataan. Ei tyhjyys vedä aluksen ilmaa ulos. Ei vetävää voimaa ole olemassa.


Lisäys 19.11.2007

Entäpä kun magneetista ja rautaesineestä avautuvat energiakimput vuorovaikuttavat toistensa kanssa niin että joutuessaan vierellä olevan esineen (rautaesine/magneetti) sisään, ne ajautuvat esineen jonkun atomin ytimen lähelle ja kiepsahtavatkin sen ympärikomeettamaisesti ja jatkavatkin nyt matkaansa siihen suuntaan josta olivat tulossa.

Nyt ne siis siirtävät liike-energiaansa esineeseen niin päin, että magneetin laajenevat atomit tönivät toisiaan kohti rautaesineen laajenevia atomeja ja rautaesineen laajenevat atomit tönivät toisiaan kohti
magneettia.

Lisäys 20.11.2007

Ajatellaampa että meillä on akselinsa ympäri pyöriviä tyyppjeä jotka harrastavat tätä lajia jossa palloa heitetään linkomaisesti käden jatkeella.

Tällä pelivälineellä seinästä pomppaava pallo otetaan kiinni ja lingotaan voimalla seinään jne.

Tyypit ovat avaruudessa esim. kymmenen metrin välein.

Heistä muodostuu energiakeskittymä jonka jokainen pelaaja kuvaa magneetin atomin ydintä.

Tyyppien muodostamaan energiakeskittymään tulee tasaisesti joka suunnasta palloja. Osa osuu pelaajiin ja osa menee ohi.

Tyyppjeä kohti lähestyy tyhdestä suunnasta palloja heittäviä laitteita ja näidne laitteiden palloja pelaajat nappaavat pelivälineellään kiinni ja linkovata niitä takaisin päin voimalla, niin että ne osuvat toisiin pelaajiin ja tönivät näin pelaajia kohti sitä aluetta josta nämä lingottavat pallot ovat tulossa.

Nyt pelaajista koostuva energiakeskittymä liikkuu kokonaisuuten kohti tuota aluetta.


Muistakaa että esim. luotaimien vauhti kiihtyy kun ne ohittavat planeetan.
Vanha versio

Magnetismikin voidaan selittää paineen vaihtelun avulla. Avainasemassa jälleen kerran avautuvat energia-aallot, aaltojen erilliset kolmiulotteisesti laajenevat energiakimput ja se miten ne vuorovaikuttavat vastaan tulevien energia-aaltojen kanssa. Ja tietysti se, miten ne sen jälkeen vuorovaikuttavat kappaleen atomien ytimien kanssa eli miten paljon ne siirtävät liike-energiaansa kappaleisiin - tai miten vähän.

Vinhasti akselinsa ympäri pyörivillä hiukkasilla havaitaan magneettikenttä ja paras tapa havannoida vinhasti akselinsa ympäri pyörivää "hiukkasta" on havannoida galaksejamme. Tosin aika on sikäli suhteellista, että meidän näkökulmastamme katsottuna galaksit eivät pyöri vinhasti akselina ympäri.

Vaan kun galaksia tarkastelee, huomaa että galaksin keskustan ympäri pyörii tähtiä, jotka avautuvat energia-aaltoja joka suuntaan ja näin galaksin keskustasta ulospäin työntyvät tähdet, jotka syntyivät ulospäin avautuvista energia-aalloista, avautuvatkin itse energiaa takaisin kohti galaksin keskustaa.

Jos kolmiulotteisesti laajeneva hiukkanen ei pyöri vinhasti akselinsa ympäri, siitä ulospäin avautuvista energia-aalloista ei avaudu niin paljoa energiaa takaisin kohti hiukkasta, että syntyisi magneettikenttää.

Kun magneetti ja rautaesine tömähtävät yhteen, voimme kysyä, vetääkö magneetti rautaesinettä puoleensa, vai onko kolmiulotteisesti kiihtyvällä vauhdilla laajeneva magneetti tönimättä kolmiulotteisesti kiihtyvällä vauhdilla laajenevaa rautaesinettä poispäin itsestään samassa suhteessa, kuin ne laajenevat, jolloin niiden pinnat tömähtävät yhteen paineen vaihtelun takia, ilman vetävää voimaa.

Tässä oli vähän avaimia magnetismiin.

Onesimple

:);):)