Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Fysiikka » Kaksoisrakokoe

Kaksoisrakokoe

Simuloitu kaksoisrakokokeen tuottama kuvio (PD)
Kaksoisrakokokeessa saadaan lähetettyä yksittäisiä fotoneja, jotka menevät ensin yhden kalvon läpi yhdestä reiästä, minkä jälkeen fotoni kohtaa kalvon, jossa kaksi reikää, minkä jälkeen herkkä ilmaisin havaitsee, minne fotoni tulee. Tavallisessa kaksoisrakokokeessa valo tuottaa viimeiseen kalvoon varjoisia ja valoisia alueita vierekkäin. Erikoista yksittäisten fotonien lähettämisessä on se, että yksittäinkin lähetettyjen fotonien havaitaan hakeutuvan enemmän tietyille alueille.


Lisäys 20.12.2007

Valohan saadaan liikkumaan valokaapelia pitkin vaikka kaapeli on mutkilla.

Fotonit liikkuvat kaapelin mukaisesti, koska niihin tulee mutkissa enemmän energiaa mutkan ulkokehän puolelta ja näin fotoni räjähtää energiaansa mutkan ulkokehää kohti ja näin rata taipuu kaapelin mukaisesti. Tokihan kaapeli on mutkan sisäreunassa tiheämmin. Fotoni pyrkii jatkamaan liikettään suoraan eteen päin, mutta mutkassa sitä kohti tulee enemmän energiaa mutkan ulkokehältä päin. Tämä siksi että fotoni kohtaa atomien ytimiä joista avautuu energiaa kohti fotonia. Nyt fotonin etuosan mutkan puoleinen sivu alkaa räjähtämään enemmän energiaansa pois päin fotonista ja näin fotonin rata taipuu valokaapelin mukaisesti.

kaksoisrakokokeessa herkästä ilmaisimesta avautuu joiltakin alueilta tiheämmin energiaa ja kun fotoni joutuu tullaiselle alueelle jossa vastaan tulee tiheämpää energiaa, alkaa fotoni räjähtämään enemmän energiaansa toiselle sivulleen eteen päin ja näin se vänkää kohti sitä aluetta josta sitä kohti tulee tiheämpää energiaa. Tilassa siis on ikäänkuin aineettomia "valokaapeleita" joita pitkin fotonit ohjautuvat kohti tiettyjä alueita herkässä ilmaisimessa.


Käännetty versio

Ajatukseni mukaan fotonit muodostuvat erillisistä laajenevista energiakimpuista ja sen takia yksi fotoni voi mennä kahdesta eri reiästä.

Kun yhden fotonin energia etenee fotoniaaltona kohti herkän ilmaisimen pintaa, kohdistuu fotonin erillisiin energiakimppuihin ulkoinen paine myös sivuilta päin.

Yksitäiset fotonit ohjautuvat kaksoisrakokokeessa enimmäkseen tietyille alueille.

Mitä tasaisemmin energia avautuu herkästä ilmaisímesta, sitä varmemmin tämä energia osuu vastaan tuleviin fotonin erillisiin energiakimppuihin ja saa ne räjähtämään energiaansa jommalle kummalle sivulle eteenpäin. Tällä energialla ne taipuvat radallaan kohti sitä aluetta josta energiaa ei tule
suoraan niitä kohti.

Mitä raskaampia ja tiheämpiä energiakimppuja fotonin erillisiä energiakimppuja vastaan tulee, sitä vähemmän ne vuorovaikuttavat fotonin erillisten energiakimppujen kanssa.

Samalla vastaan tulevat energiakimput putsaavat fotonin erillisistä energiakimpuista avautuvia energia-aaltoja mukaansa ja näin fotonin erilliset energiakimput lähestyvät toisiaan liikkumatta toisiaan kohti
kylmäfuusioilmiön mukaisesti.

Kohdatessaan ilmaisimen fotoni tekee saman vastaan tuleville energiakimpuille ja näin siltä alueelta liikkuu pois päin energiaa joka ei ole niin tasaisesti avautunutta kuin muualta herkästä ilmaisimesta pois
päin avautuva energia on.
Vanha versio

Ajatukseni mukaan fotoni avautuu matkallaan useaksi eri energiakimpuksi, jotka laajenevat ja tönivät toisiaan erilleen toisistaan, ja näin yksi fotoni voi mennä kahdesta eri reiästä niin, että se voidaan havaita. Jakaannuttuaan useaksi eri energiakimpuksi niin, että nämä erilliset energiakimput jatkavat kahden eri reiän jälkeen kohti viimeistä herkkää ilmaisinta kohti, tämä fotoniaalto kohtaa vastaan tulevia energia-aaltoja, jotka ovat peräisin herkän ilmaisimen atomien ytimistä. Herkän ilmaisimen pinnan atomien ytimistä avautuu eri määriä energiaa sen mukaan, miten paljon ulkoapäin tulee energiaa kohti ilmaisimen eri alueita. Kun edelliset yksittäiset fotonit ovat hakeutuneet sinne, mistä avautuu vastaan enemmän energiaa, ja saaneet itse nuo alueet räjähtämään enemmän energiaa, niin silloin jokaista yksittäistä fotoniaaltoa kohti tulee aina joltakin alueelta enemmän energiaa.

Tällöin vastaan tulevat energiakimput putsaavat fotoniaallon erillisistä energiakimpuista avautuvat energia-aallot mukaansa poispäin ilmaisimesta, jolloin fotoniaallon erilliset energiakimput eivät töni toisiaan erilleen toisistaan, ja samaan aikaan fotoniaaltoa kohti tulee ympäriltä sivulta päin energia-aaltoja, joiden energia saa fotoniaallon erilliset energiakimput räjähtämään energiaa sivulle päin, minkä takia ne taipuvat eteenpäin menevän liikkeen aikana kohti samaa aluetta, ja näin fotoniaalto yhdistyy yhdeksi energiatihentymäksi eli fotoniksi, joka ohjautuu kohti sitä aluetta, mistä sitä kohti tulee eniten energiaa. Nyt tämä fotoni saa tuon alueen räjähtämään vielä enemmän energiaa, ja näin jokin seuraavista yksittäisistä fotoneista ohjautuu kohti tuota aluetta, ja niin edelleen.

Katso myös oheinen video, jossa havainnollistan ilmiötä lisää.

Savor

:);):)