Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Fysiikka » Elektronit

Elektronit

22.1.1015

Korkea aika päivittää se miten elektronit syntyvät myös tänne itse sivustojen puolelle! Aikaisemmin jo monta aikaa sitten ollut esillä keskusteluissani!

Eli atomien ytimet siis laajenevat ja kierrättävät koko ajan keskenään laajenevaa liikettä / energiaa erillisinä tihentyminä joista yhdistyy uusia fotoneita tai elektroneja, riippuen siitä millaisia laajenevia tihentymiä ne kohtaavat työntyessään pois päin laajenevan atomin ytimestä!

Laajenevien atomien ytimistä siis työntyy koko ajan ulos ziljoonittain erillisiä laajenevia tihentymiä joita meidän laitteillamme ei voida havaita!

Mutta kun sopivan tiheyden ja tilavuuden omaava laajeneva tihentymä työntyy laajenevaa atomin ydintä kohti, se saa ziljoonat erilliset tihentymät laajenemaan saman aikaisesti erittäin nopeasti ja näin tuon alueen keskelle kova paine ilman vetävää voimaa ja näin syntyy uusi laajeneva fotoni jonka keskustasta työntyy puristuu kohti laajenevan fotonin pintaa ziljoonittain erittäin pieniä laajenevia tihentymiä joita laajenevat fotonit kierrättävät keskenään!

Samalla periaatteella syntyvät myös elektronit!

Myös tähtien ja galaksien keskusten supermassiivisten kohteiden syntyminen perustuu samanlaiseen tapahtumaan, siten että ensin syntyvät koko ajan laajenevat galaksien keskusten supermassiiviset kohteet, sitten laajenevat tähdet ja laajeneva aine jne!

Eli laajenevat atomien ytimet siis kierrättävät keskenään laajenevaa liikettä / energiaa jollla on laajenevan valon luonne!

ja vanha laajeneva valo ns. yleisesti punasiirtyy siksi että uudet laajenevat fotonit liikkuvat samaan suuntaan hiukan nopeammin ja vuorovaikuttaessaan vanhojen fotoneiden kanssa, ne saavat vanhojen fotoneiden vauhdin kiihtymään samaksi kuin omansa ja näin vanha valo venyy eli yleisesti punasiirtyy ilman ihmisen hatustaan tempaisemaa käsitettä nimeltä laajeneva avaruus!


Käännetty versio

Atomien ytimet laajenevat ja avautuvat energia-aaltoja joilla on elektroni ja fotoni luonne.

Elektronit koostuvat erillisistä laajenevista energiakimpuista joista avautuu energia-aaltoja.

Ne putsaavat vastaan tulevan toisen atomin energia-aallon energiakimpuista avautuvat energia-aallot mukaansa. Nyt erilliset laajenevat energiakimput laajenevat lähelle toisiaan, tönimättä toisiaan pois päin.

Kylmäfuusioilmiön omaisesti syntyy uusi elektroni. Se jatkaa matkaansa vieresen atomin ydintä kohti ja saa sieltä tulevaan aaltoon syntymään uuden elektronin jne.

Atomin ydintä kohti jatkava elektroni palaa "loppuun" vastaan tuleviin energia-aaltoihin ja lisää niiden energiaa itsellään.Atomien ns. elektronien lukumäärä perustuu siihen miten tiheitä energia-aaltoja atomin ytimestä avautuu.

Nämä aallot puolestaan saavat atomien ytimien välisellä aluella liikkuvat energiakimput räjähtämään energiaansa atomien ytimiä kohti jne.

Jos joku atomien ytimien välisellä alueella liikkuva energiakimppu putsaa mukaansa atomin ytimestä avautuvaa energiaa enemmän kuin avautuu itse kohti atomin ydintä, voi atomille syntyä elektronivaje joka säilyy.

Tämä siksi että nyt atomin ytimestä ei tule niin paljoa energiaa, että se saisi atomin ytimen ohi menevät energiakimput räjähtämään energiaansa yhtä paljon kohti atomin ydintä jne.

Jos atomin ytimeen ohjautuu energiakimppu joka räjähtää atomin ytimessä, avautuu atomin ytimestä nyt enemmän energiaa ja näin elektroni ylimäärä joka säilyy.

Elektroni ylimäärä säilyy koska tiheämpi energia-aalto atomin ytimestä saa ohi menevät energiakimput räjähtämään enemmän energiaansa atomin ytimeen jne.Vanha versio

Elektronit siis syntyvät ajatukseni mukaan atomien ytimistä avautuviin energia-aaltoihin niin, että atomin ydintä kohti tulee energiatihentymä eli elektroni, joka putsaa energiaa mukaansa kohti atomin ydintä. Tällöin ulospäin jatkavassa energia-aallossa oleva energia alkaa taipua kohti putsattua aluetta eteenpäin menevän liikkeen aikana, koska aallossa oleva paine työntää energiaa kohti vähemmän tiheää aluetta ja näin samalle alueelle energiaa, josta uusi elektroni syntyy. Elektronit siis saavat aikaan uusia elektroneja vastaan tuleviin muiden atomien ytimistä avautuviin energia-aaltoihin, ja ne itse jatkavat matkaansa kohti atomin ydintä ja alkavat "kuoriutua" energiaa, koska vastaan tulee koko ajan tiheämpää ja tiheämpää energiaa, joka tempaa elektronin energiaa mukaansa toiseen suuntaan, kunnes elektroni palaa loppuun kuten meteori ilmakehässä, ja näin loputkin sen energiasta lisäävät ulospäin avautuvan energia-aallon energiaa.

Elektronivaje ja -ylimäärä

Jos atomin ytimen ohi menee riittävän suuren energian omaava energiatihentymä, saa se atomin ytimestä avautuvaa energiaa mukaansa niin paljon, että syntyy elektronivaje. Tällöin tämän atomin vierellä olevista atomien ytimistä avautuvat energia-aallot eivät hankaudu yhtä tiheään energiaan, ja tämän vuoksi ne pääsevät liikkumaan kyseisen atomin ohi niin, ettei niistä takerru energiaa kyseisen atomin ytimestä tuleviin energia-aaltoihin, ja näin tällä atomilla säilyy elektronivaje. Tässä pitää ottaa huomioon myös esim. neutriinot, joista atomien ytimistä avautuvat energia-aallot eivät saa avautumaan normaalia määrää energiaa kohti atomin ydintä ja näin neutriinot eivät lisää itsellään atomien ytimistä avautuvien energia-aaltojen energiaa normaalia määrää jne.

Jos atomin ydintä kohti menee riittävän energian omaava energiatihentymä, saa tämä atomin ytimestä räjähtämään energiaa niin paljon, että atomilla havaitaan elektroniylimäärä. Tällöin atomin ytimestä avautuu normaalia tiheämpiä energia-aaltoja, ja vierellä olevien atomien ytimistä avautuvat energia-aallot palavat normaalia tehokkaammin kyseisen atomin ytimestä avautuviin energia-aaltoihin, ja näin ne lisäävät sen ytimestä avautuvien energia-aaltojen energiaa, jolloin atomilla havaitaan pitkän aikaa elektroniylimäärä.
Ja samoin atomien ytimien ohi menevistä neutriinoista räjähtää nyt enemmän energiaa kohti atomin ydintä ja näin tämä energia lisää atomien ytimistä avautuvien energia-aaltojen energiaa itsellään kun tämä energia tempautuu ulospäin avautuvien energia-aaltojen mukaan jne.

Varaukset

Kun ajatellaan kokonaisia kappaleita, pitää muistaa energiakimput, jotka tulevat maapallon sisältä ja maapallon ulkopuolelta. Näin selittyvät tiettyjen kappaleiden positiiviset ja negatiiviset varaukset.

Katso myös oheinen video, joka selittää havainnollisesti sekä elektronien että fotonien synnyn.

Savor

:);):)