Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

!!!38!!!

!!!38!!!

Olen esittänyt protonit ja neutronit -aiheessa, miten energia on kyseisten kolmiulotteisesti laajenevien energiakeskittymien "pinnalta" kohti keskustaa puoleen väliin mentäessä neljä kertaa tiheämpään käpertynyttä jne.

Luonnollisesti tämä on vain suuntaa-antavaa ajattelua kolmiulotteisesti laajenevista energiakeskittymistä.

Kvarkit-aiheessa olen todennut, ettei ajatukselleni ole ongelma se, että protonit ja neutronit muodostuvat useasta erillisestä kolmiulotteisesti laajenevasta energiakeskittymästä, joista avautuu energia-aaltoja jne.

Oleellisinta on ymmärtää ajatuksestani tietty asia, jota yritän seuraavaksi kuvailla auringolla, joka siis ajatukseni mukaan muodostuu erillisistä kolmiulotteisesti laajenevista energiakeskittymistä - niin, että aurinko on meille yksi kolmiulotteisesti laajeneva energiakeskittymä, josta avautuu energia-aaltoja, joilla on fotoniluonne. Luonnollisesti myös fotonit ovat kolmiulotteisesti laajenevia energiakeskittymiä, joista avautuu energia-aaltoja jne.

Jos auringon pinnalta mennään puoleen väliin kohti auringon keskustaa, ovat atomien ytimet siellä lähempänä toisiaan, ja näin niitä on saman kokoisella alueella enemmän. Edetessä tästä jälleen puoleen väliin kohti auringon keskustaa on taas enemmän kolmiulotteisesti laajenevia atomeja saman kokoisella alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että atomien ytimistä avautuvat energia-aallot kohtaavat nopeammin vastaan tulevia energia-aaltoja, jotka luonnollisesti ovat tiheämpiä/energisempiä - sen takia, koska ne eivät ole ehtineet avautua niin vähän tiheiksi aalloiksi kuin auringon pinnalla olevien atomien ytimistä avautuvat energia-aallot.

Silti auringon pinnan tuntumassa olevien atomien ytimissä on todella paljon tiheämpää energiaa, kuin auringon keskustan atomien ytimien puoliväliin tuleva energia on, eli ne energia-aallot, jotka atomien ytimistä avautuvat ja jotka omaavat elektroni ja fotoniluonteen. Osa niistä jatkaa matkaansa vierellä olevan atomin ydintä kohti, tempautuakseen heti kohta takaisin päin, ja osa ohjautuu fotoneina atomien ytimien välisellä alueella poispäin auringon keskustasta. Tämän takia auringon keskustassa syntyvät fotonit työntyvät poispäin auringon keskustasta nopeammin, kuin auringon pinnalla olevat atomien ytimet työntyvät poispäin auringon keskustasta.

Onesimple

:);):)

Tämä sivu kaipaa muokkaamista englannin kieliselle sivulle.