Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

!!!38!!! » Kuminauha

Kuminauha

Miten kuminauha venyy ja palautuu?

Kuminauhan molekyylit ovat lukittuneet laajenemaan vieri vieressä ja niistä avautuvat energia-aallothan liikkuvat valonnopeudella viereisen laajenevan molekyylin atomien ytimiin. Ihmiset ovat melko hitaita olentoja suhteessa siihen miten nopeasti laajenevat molekyylit vuorovaikuttavat toistensa kanssa.

Kun venytämme kuminauhaa, syntyy vähiten tiheä alue kuminauhan sisäisesti käsiemme väliin kuminauhan keskelle ja tätä aluetta kohti laajenevat kuminauhan atomit toisiaan tönivät. Sen takia koemme miten kuminauhan laajenevat molekyylit pyrkivät kohti käsiemme välissä olevaa kuminauhan keskustaa.

Työnnymme koko ajan pois päin Maapallon keskustasta ja näin kätemme työntyvät pois päin toisistaan samassa suhteessa kuin laajenevat, eli kuminauhan laajenevat molekyylit ehdi löytää tasapainoa ja näin jatkuva jännite.

Kuminauhan molekyylit/atomit kykenevät tönimään toisiaan pois päin toisistaan saman aikaisesti kun tönivät ilmakehän molekyylejä pois päin kuminauhasta.

Jos kuminauhaa venyttää liikaa, pääsevät ilmakehän molekyylit jostakin kohtaa kuminauhan sisään ja saavat kuminauhan katkeamaan.

( Toki kuminauha katkeaa myös tyhjiössä. Eli ilmakehän molekyylejä ei kuminauhan katkeamiseen tietenkään tarvita VÄLTTÄMÄTTÄ.)

Esim. toffee ei palaudu niin kuin kuminauha, koska kuminauhan laajenevat molekyylit ovat lukittuneet toisiinsa nähden lomittain ja ne eivät luisu toisistaan irti vaikka kuminauhaa venyttää, toisin kuin toffeen molekyylit.

Esim. Maapallon ja Auringon välillä on "energiasilta" jossa liikkuu energiaa edes takaisin laajenevasta Auringosta laajenevalle Maapallolle ja laajenevasta Maapallosta laajenevaan Aurinkoon. Molemmat siis laajenevat ja avautuvat energia-aaltoja joilla ne saavat toisensa avautumaan enemmän energiaansa toisiaan kohti.

Kuminauhan molekyylit saavat aikaan samanlaisia energiasiltoja ja ne ovat vahvempia kuin esim. toffeen molekyylien välissä olevat energiasillat. Eli kuminauhan molekyylien väliset energiasillat kestävät vaikka kuminauhaa venyttää ja näin kuminauhan laajenevat molekyylit saavat tönittyä toisiaan pois päin toisistaan kauempaakin silloin kun kuminauhaa venytetään.

Tarkemmin sanottuna kuminauhan lomittain olevien molekyylein laajenevat atomit saavat tönittyä viereisen molekyylin laajenevia atomeja vieri vieressä pois päin toisistaan vaikka kuminauhaa venyttää.

Toffeen laajenevat molekyylit sen sijaan luisuvat toisiensa lomasta ja näin toffeen molekyylien atomit eivät saa tönittyä toisien molekyylien laajenevia atomeja pois päin niin että toffeeseen syntyisi samanlainen jännite kuin kuminauhaan.

Savor

:);):)