Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Esittely » Filosofia » Kopernikus

Kopernikus

NIKOLAUS KOPERNIKUS 1473-1973

Lainaus sivulta 30:

Tiedän varsin hyvin, Pyhä Isä, että heti kun tietyt henkilöt saavat tietää, että tähän kirjoittamaani maailmankaikkeuden pallonkuorien pyörimisliikkeitä käsittelevään teokseen liitän myös maapallon eräitä liikkeitä, niin he oitis alkavat äänekkäästi vaatia tuomitsemistani moisten ajatusten mukana. (...) Omat teokseni eivät miellytä itseäni niin paljon, että välittäisin muiden niihin kohdistamasta arvostelusta. Ja vaikka käsitän että filosofin ajatukset ovat rahvaan mielipiteen ulottumattomissa, koska filosofien kallein velvollisuus on etsiä totuutta kaikissa asioissa siinä määrin kuin Jumala sen ihmisjärjelle on sallinut, olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän tulisi karttaa käytännön järjelle täysin vieraita käsityksiä. Harkitessani, miten mahdottomalta otaksumani teorian täytyy tuntua niiden mielestä, jotka tietävät, että kautta aikojen on vahvistettu käsitys Maan liikkumattomuudesta taivaiden keskuksessa - ja minä väittäisin päinvastoin että maa liikkuu, - minulle tuotti kauan suurta päänvaivaa, pitäisikö minun julkaista kirjoittamani Maan liikettä koskevat todistukset vai olisiko ehkä parempi seurata pythagoralaisten ja eräiden muiden esimerkkiä. He eivät levittäneet filosofiansa salaisuuksia kirjoitusten välityksellä vaan suusanallisesti ja vain sukulaisille ja ystäville, kuten Lysiksen kirje Hipparkhokselle todistaa. Nähdäkseni heidän menettelynsä ei johtunut, kuten jotkut arvelevat mustasukkaisesta haluttomuudesta paljastaa oppejaan, vaan siitä etteivät ylevämielisten oppineiden suurella rakkaudella ja huolella tutkimat äärettömän kauniit asiat joutuisi niiden pilkan kohteeksi, jotka eivät välitä perehtyä tieteisiin - paitsi rahan ansaitsemismielessä - tai jotka muiden yllytys ja esimerkki on provosoinut harjoittamaan vapaan filosofian opiskelua, mutta jotka typeryytensä tähden ovat filosofien parissa samassa asemassa kuin kuhnurit mehiläisten joukossa. Niinpä punnitessani näitä asioita mielessäni, uuden järjettömältä tuntuvan käsitykseni mahdollisesti aiheuttama pilkka oli vähällä saattaa minut luopumaan jo aloittamastani työstä."
Saman kirjan sivulta 20:

"On osoitettu, että Maa on pallon muotoinen. Mielestäni meidän on selvitettävä seuraako sen muodosta liike vai ei, ja mikä on Maan paikka maailmankaikkeudessa. Sillä jos tätä ei tehdä, on mahdotonta löytää varmaa selitystä taivaan ilmiöille. Tosin niin monet auktoriteetit sanovat Maan sijaitsevan maailmankaikkeuden keskipisteessä, että ihmiset pitävät vastakkaista olettamusta mahdottomana ja mielettömänä; jos kuitenkin harkitsemme asiaa tarkkaavaisesti niin ymmärrämme, ettei kysymystä vielä ole ratkaistu ja ettei sitä millään muotoa sovi ylenkatsoa. Jokainen näennäinen paikan muutos johtuu joko tarkkailtavan kappaleen tai tarkkailijan liikkeestä, tai molempien erilaisesta liikkeestä. Sillä samaan suuntaan yhtäläisesti liikkuvien kappaleiden liikettä - ei voi havaita. Taivaan piiri levittäytyy yllämme ja me tarkastelemme sitä Maasta käsin. Siksi, jos Maa jollakin tavoin liikkuisi, tämä liike tulisi näkyviin kaikkeuden maapallon ulkopuolella sijaitsevissa osissa samana mutta vastakkaissuuntaisena liikkeenä: ulkopuoliset kappaleet ikään kuin kulkisivat ohi. Vuorokautinen pyöriminen erittäinkin on tällainen liike, Vuorokautinen pyöriminen näyttää kuljettavan mukanaan koko maailmankaikkeutta paitsi Maata ja sen ympärillä olevia kappaleita ( tarkoittaa lähinnä pilviä ). Ja jos myöntää että taivaankansi ei osallistu tähän liikkeeseen, vaan että Maa pyörii lännestä itään, niin huomaa - jos vakavasti tutkii - että tästä juuri johtuu auringon, kuun ja tähtien näennäinen nousu ja lasku."
Sivulta 21:

(....) Tästä otaksumasta seuraa muita seikkoja, myös vaikea kysymys Maan sijainnista, joskin lähes kaikki uskovat ja ovat varmoja siitä, että Maa on maailmankaikkeuden keskipisteessä. Sillä jos joku kieltäisi että Maa sijaitsee maailmankaikkeuden keskuksessa, ja pitäisi näiden kahden välistä etäisyyttä mitättömänä kiintotähtien pallonkuoren kokoon verrattuna, mutta kuitenkin huomattavana ja ilmeisenä auringon ja planeettojen pallonkuorien koon rinnalla, ja jos hän tästä syystä ajattelisi, että niiden liikkeet vaikuttavat epäsäännöllisiltä koska ne on järjestetty jonkin toisen kuin Maan keskuksen ympäri, niin hän saattaisi ehkä esittää täysin järkevän selityksen epäsäännölliselle näennäiselle liikkeelle. Tosiasia, että kiertotähdet toisinaan näkyvät lähempänä Maata ja toisinaan kauempana osoittaa kiistattomasti, ettei Maan keskipiste ole niiden ympyröiden keskipiste. Vielä ei ole selvää lähestyykö Maa niitä ja loittonee vai lähestyvätkö ne Maata ja loittonevat.

Joten ei olisi kovin hämmästyttävää jos joku väittäisi Maan liikkuvan muuallakin kuin pyörähtävän kerran vuorokaudessa. Itse asiassa Filolaos Pythagoralainen - poikkeuksellisen kyvykäs matemaatikko, jota Platonin elämäkerran kirjoittajat kertovat Platonin vartavasten lähteneen tapaamaan Italiaan - luultavasti oli sitä mieltä, että Maa liikkuu ympyrää ja kulkee joillakin muillakin tavoin ja on yksi tähdistä.