Suomi Svenska Русский English Nederlands Francais Deutsch Chinese 中文 Ελληνικά In italiano En español Poland ?

Creative Commons License
Tämän teoksen teksti­sisällön käyttö­oikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epä­kaupallinen-Tarttuva 3.0 -lisenssi. Lisätiedot täältä.

Avaruus » Aika

Aika

Käännetty versio

AIKA

Hidas aika

Mitä tiheämmin energia keskittymässä on, sitä vähemmän ulkopintaa. Sitä hitaampi aika. Mitä vähemmän ulkopintaa, sitä hitaammin keskittymä avautuu energiaa aaltoina.

Esim. uusilla massiivisilla fotoneilla on hitaampi aika kuin vanhoilla keveillä fotoneilla.Kiihtyvä aika?

Mitä nopeammin avaruusalus etenee avaruudessa, sitä nopeammin se kohtaa vastaan tulevia räjähtäviä energiakimppuja. Sitä tehokkaammin energiakimput saavat aluksen atomien ytimet laajenemaan.

Mitä nopeammin alus etenee, sitä nopeammin se laajenee. Mitä enemmän alus laajenee, sitä enemmän se kohtaa vastaan tulevaa energiaa.

Mitä enemmän alus kohtaa vastaan tulevaa energiaa, sitä nopeammin alus laajenee. Mitä enemmän alus laajenee, sitä enemmän se tarvitsee energiaa vauhtinsa kiihdyttämiseen jne.


Saavuttaakseen valon nopeuden, alus tarvitsee kaiken maailmankaikkeuden energian. Suoraviivaisesti etenevä alus saattaa ehkäpä syttyä jopa palamaan ennen valon nopeutta.


Entäpä jos alus on kiekon muotoinen ja pyörii akselinsa ympäri vinhasti? Estääkö aluksen ympärille muodostuva energiakenttä vastaan tulevan energian pääsyn aluksen atomien ytimiin? Pystyykö vinhasti akselinsa ympäri pyörivä kiekon muotoinen alus saavuttamaan helpommin valon nopeuden?

Vanha versio

Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan aika voi edetä eri nopeudella riippuen siitä, millä nopeudella liikutaan. Mitä nopeammin liikutaan, sitä hitaammin aika etenisi.

Einsteinin mukaan valonnopeuden saavuttamiseen tarvitaan kaikki maailmankaikkeuden energia. Ajatukseni mukaan siihen tarvittaisiin ainakin kaikki näkyvän maailmankaikkeuden energia ja paljon enemmänkin.

Silti me liikumme tällä hetkelläkin paljon yli näkyvän maailmankaikkeuden valonnopeudella poispäin yhdestä pisteestä, joka on todella kaukana näkyvän maailmankaikkeuden ulkopuolella. Tämä on mahdollista, koska kaikki näkyvän maailmankaikkeuden atomit syntyivät tuon huiman liikkeen aikana. Kaiken näkyvän maailmankaikkeuden energian liike poispäin yhdestä pisteestä on myös kiihtynyt koko ajan, ja näin kaikki atomit ovat sopineet räjähtämään eli laajenemaan kolmiulotteisesti kiihtyvällä vauhdilla tilassa, joka ei laajene tai kaareudu.

Avaruusmatkailun ongelma

Avaruusalus, joka liikkuu avaruudessa suoraviivaisesti, kohtaa vastaan tulevia energia-aaltoja, ja mitä nopeammin alus liikkuu, sitä tehokkaammin vastaan tulevat energiakimput pääsevät aluksen atomien ytimiin, ja sitä nopeammin alus alkaa laajentua. Näin alus kohtaa vastaan tulevia energia-aaltoja aina vain leveämmältä alueelta, jolloin alus laajenee aina vain sitä nopeammin, mitä nopeammaksi aluksen vauhti kiihtyy, ja tämän takia valonnopeutta lähestyttäessä alus tarvitsee aina vain enemmän ja enemmän energiaa saadakseen vauhdin edes vähän kiihtymään, ja niin edelleen. Tästä saattaisi löytyä selitys myös eri nopeudella etenevälle ajalle.

Entäpä jos alus onkin kiekon muotoinen ja pyörii vinhasti akselinsa ympäri samalla, kun se etenee kiihtyvällä nopeudella?

Nyt vinhasti akselinsa ympäri pyörivästä kiekkomaisesta aluksesta avautuvat energia-aallot eivät avaudu aluksesta suoraviivaisesti poispäin vaan pyörivät aluksen mukana, jolloin alukselle kehittyy energiakenttä, jonka tunnemme magneettikenttänä. Tässä magneettikentässä pyörivät energiakimput laajenevat ja avautuvat energia-aaltoja joka suuntaan, ja näin aluksesta avautuvien uusien energia-aaltojen energiakimppuihin tulee ulkoa enemmän energiaa, kuin suoraviivaisesti etenevän aluksen avautuvissa energia-aalloissa oleviin energiakimppuihin tulee energiaa. Kun ajatellaan, että vinhasti akselinsa ympäri pyörivästä kiekkomaisesta aluksesta avautuvat energiakimput pyörivät myös vinhasti akselinsa ympäri, niin silloin lähempänä alusta pyörivistä energiakimpuista tulevat energia-aallot sitoutuessaan akselinsa ympäri pyöriviin energiakimppuihin niin, että tuo sitoutuva energia vapautuukin myöhemmin poispäin aluksesta, saavat näin akselinsa ympäri vinhasti pyörivän energiakimpun taipumaan radallaan niin, että työntyminen itse aluksesta poispäin on kaarevaa, toisin kuin suoraviivaisesti etenevästä aluksesta avautuvien energiakimppujen.

Näin ollen kiekkomainen vinhasti akselinsa ympäri pyörivä alus omaa ympärillään energiakentän, joka estää vastaan tulevien energiakimppujen pääsyn itse aluksen atomien ytimiin, ja näin alus ei laajene niin nopeasti kuin suoraviivaisesti etenevä alus, jolloin vinhasti akselinsa ympäri pyörivä kiekkomainen alus ei myöskään kohtaa niin leveältä alueelta vastaan tulevia energia-aaltoja ja pystyy saavuttamaan helpommin huimia nopeuksia.

Tämä liittyy oleellisesti magnetismiin ja galaksien tapaan pyöriä kärrynpyörämäisesti ilman pimeää ainetta ja ilman niinsanottua painovoimaa.

Savor

:);):)